ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

1 แตะที่ไอคอน ‘Health Wallet’ เพื่อเปิดใช้บริการและผูกบัญชี Health Wallet

2 ลงทะเบียน Health Wallet โดยกรอกข้อมูลตามบัตรประชาชน

3 แตะที่ไอคอน ‘Health Link’ เพื่อสมัครใช้บริการ

4 ทำการยืนยันตัวตนโดยวิธีแสกนบัตรประชาชนและถ่ายรูปใบหน้า เมื่อเสร็จเรียบร้อยจึงแตะที่ปุ่ม ‘เริ่มใช้งาน’

5 เลือกรายชื่อเครือสถานพยาบาลที่ต้องการให้มีการส่งต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยสามารถเลือกทั้งหมด หรือเพียงบางแห่งได้

6 แตะที่ปุ่ม ‘ยอมรับ’ เพื่อมยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานและแสดงความยินยอมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

     ผู้ป่วยที่ใช้ Health Link จะสามารถกำหนดได้ว่าจะอนุญาตให้โรงพยาบาลใดส่งข้อมูลตนเองเข้าสู่ระบบได้บ้าง หากผู้ป่วยมีข้อมูลจากโรงพยาบาลบางแห่งที่ไม่ต้องการเปิดเผย ก็สามารถกำหนดให้โรงพยาบาลนั้นไม่ส่งข้อมูลได้ โดยที่ยังได้ใช้ประโยชน์การเชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลที่เหลือ

     ในบางโรงพยาบาลที่กำหนดให้มีการขอความยินยอมแบบรายครั้ง เมื่อแพทย์ขอดูข้อมูลจากโรงพยาบาลเหล่านี้ จะมีการแจ้งเตือนมาที่แอพพลิเคชัน Health Link เพื่อให้ผู้ป่วยกดยินยอม (หรือปฏิเสธ) ให้แพทย์ดูข้อมูลของตนเองได้

     นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังสามารถยกเลิกการอนุญาตให้บางโรงพยาบาลส่งข้อมูล หรือถอนความยินยอมและออกจากโครงการ Health Link ได้ทุกเมื่อ

Copy link
Powered by Social Snap