โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (10 โรงพยาบาล)

 • โรงพยาบาลศิริราช 
 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
 • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
 • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 
 • โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพ และสตช. (3 โรงพยาบาล)

 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลเอกชน (40 โรงพยาบาล)

 • เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
  • โรงพยาบาลกรุงเทพ
  • โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ
  • โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ
  • โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
  • โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์
  • โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง
  • โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
  • โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
  • โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
  • โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
  • โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
  • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
  • โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
  • โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
  • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
  • โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
  • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
  • โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
  • โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
  • โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
  • โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
  • โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
  • โรงพยาบาลเด็กกรุงเทพพิษณุโลก
  • โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
  • โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
  • โรงพยาบาลเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนล
  • โรงพยาบาลแบงก์คอก อินเตอร์เนชั่นแนล
 • โรงพยาบาลในเครือพริ้นซ์ 
  • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
  • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (สาขา 1)
  • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ (สาขา 2)
  • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
  • โรงพยาบาลพิษณุเวช
  • โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
  • โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน
  • โรงพยาบาลสหแพทย์พิจิตร
  • โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
 • โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
 • โรงพยาบาลราชพฤกษ์
 • โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
 • โรงพยาบาลพญาไท 2

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (47 โรงพยาบาล)

 • เครือโรงพยาบาลสมุทรปราการ เขต 6 
  • โรงพยาบาลสมุทรปราการ
  • โรงพยาบาลบางบ่อ
  • โรงพยาบาลบางพลี
  • โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
  • โรงพยาบาลบางจาก
  • โรงพยาบาลบางเสาธง
 • โรงพยาบาลขอนแก่น
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • เครือโรงพยาบาลยุพราช 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัว 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นครไทย 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เด่นชัย 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระนวน 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์ 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สายบุรี 
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ยะหา 
 • โรงพยาบาลชลบุรี
 • โรงพยาบาลพุทธโสธร
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า
 • โรงพยาบาลระยอง
 • โรงพยาบาลตรัง
 • โรงพยาบาลลำพูน
 • เขต 12 
  • โรงพยาบาลหาดใหญ่
  • โรงพยาบาลสุไหงโกลก
 • โรงพยาบาลสุรินทร์
 • โรงพยาบาลบุรีรีมย์
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลนครพิงค์
 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • สถาบันประสาทวิทยา
Copy link
Powered by Social Snap