การใช้งาน Health Link

1

เปิดหน้า Web Application Health Link ขึ้นมา

2

เข้าสู่ระบบด้วย เลขว. และ pin code แพทย์
ที่ลงทะเบียนไว้ผ่านระบบแพทยสภา

3

ค้นหารายชื่อผู้ป่วยที่ต้องการเรียกดูข้อมูลสุขภาพ โดยสามารถค้นหาได้ทั้งจาก ชื่อ นามสกุล และ เลขบัตรประชาชน

4

หากมีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ป่วยก่อนเรียกดูข้อมูลสุขภาพ
ให้คลิกที่ปุ่ม ‘Request Consent’ ด้านบน และรอให้ผู้ป่วยแสดงความยินยอมผ่านแอพพลิเคชั่นให้เสร็จก่อน

5

คลิกปุ่ม ‘Patient Data’ เพื่อเรียกดูข้อมูล

6

แพทย์ดูข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยเพื่อประกอบการรักษา

Copy link
Powered by Social Snap